آموزش خواندن قبل از مدرسه :

کودک شما در 1سالگی باید حدود 10 کلمه مانند بابا. مامان. توتو. نی نی. لالا. به به. پی پی داشته باشد. در2  سالگی 50 کلمه بگوید و جملات دو کلمه ای مانند مامان به به، بابا در در، بابا بیا، آب بده بگوید. در 3 سالگی حدود 800 کلمه بگوید و جملات 3-4 کلمه ای بگوید در 4سالگی حدود 3- 4 هزار کلمه بگوید و مثل آدم بزرگها صحبت کند.

آموزش خواندن قبل از مدرسه

آموزش خواندن قبل از مدرسه

آیا روند رشد گفتار کودک شما طبیعی است؟

میتوانید از کمک مشاوران ما استفاده نمایید ​آینده وضعیت گفتار کودک شما از 2 تا 6 سالگی رقم میخورد . این فرصتی است که میتوانید تمام تلاش خود را برای وضعیت گفتار کودک خود انجام دهید . آینده زندگی او به اقدامات به موقع شما در حال حاضر بستگی دارد .

وجود مشکلات گفتاری در این دوران و عدم توجه به رفع آن باعث می شود کودک شما به زودی در روابط اجتماعی خود دچار مشکل شود و کاملا مشخص است که این مشکل باعث عدم اعتماد به نفس ، احساس حقارت ، استرس در رابطه ، انزوای ناخواسته ، ترس از اجتماعات بزرگ تر و صدها مشکل روانی دیگر که روی کار و زندگی او در آینده تاثیر خواهد گذاشت .

آموزش خواندن قبل از مدرسه

آموزش خواندن قبل از مدرسه

اهداف اصلی بسته های باما شامل قسمت های مهمی است که همه این اهداف از طریق تکنیک موثر تصویر ذهنی به نتیجه می رسد . در این روش کودک بدون کمک زیاد از مربی یا پدر و مادر و از طریق یادگیری ​​​​​​​ ناخودآگاه به روش کل خوانی می تواند کلمات فارسی و انگلیسی ​​​​​​​را​​​​​​​ در طبقه بندی های مختلف محیطی فرا بگیرد.
​​​​​​​​​پک باما با استفاده از تکنولوژی تصویر ذهنی می تواندکودکان ۲ ساله تا 7 ساله را آموزش دهد .