خدمات کلینیکی
با توجه به اینکه گفتار لازمه موفقیت کودکان ما در آینده خواهد بود و تمام تلاش بر این هست که گفتار کودکان توانمند باشد در مواردی که به هر دلیلی گفتار کودک ما دچار تاخیر یا مشکلات تلفظی که به منجر به دقت شنونده در نحوه گفتار کودکمان می گردد .

گفتار درمانی آنلاین و حضوری

گفتار درمانی آنلاین و حضوری

 

نیاز به بررسی و ارزیابی دقیق تر است و در صورت تشخیص هر یک از موارد خاص نیازمند درمان است و این درمان میبایست تحت نظر اساتید گفتاردرمانی قرار بگیرند در صورتی که کودک شما مشکلی در تلفظ ، تکرار کلمات ، طول جمله و تعداد کلمات دارد.

خدمات کلینیکی

خدمات کلینیکی

میتوانید از خدمات نخصصی گفتاری ما بهرمند شوید بدون شک آینده مربوط به کسانی است که بهتر صحبت میکند و گفتار قوی تری دارند و پایه های گفتار قوی زیر 5 سالگی بنا می شود .