شیوه نامه های دقیق استفاده از محصولات آموزش خواندن باما

ما میتوانیم از طریق تحریک مغز به روش کل خوانی ، کلمات را به حافظه کوتاه مدت و بعد از تمرین و تکرار به حافظه بلند مدت انتقال دهیم و به این صورت کلمات مانند تصاویر در ذهن او ماندگار خواهد شد.
روش تصویر ذهنی باما امکان ایجاد فضایی ذهنی برای کودک ایجاد میکند و ناخودآگاه او را هدف قرار داده و کلمات را روی ذهن او حک میکند . کودکان از زمان تولد با محرک های مختلفی در محیط برخورد میکنند و سعی در آشنایی با آنها و یادگیری این محرکها دارند.کودکان باید تمام آنچه را که می بینند ، می شنوند ، لمس می کنند ، بو می کنند و . . . را بیاموزند.

آموزش خواندن باما

آموزش خواندن باما


نامی برای آنها به خاطر بسپارند و در دفعات بعدی برخورد با آنها بتوانند آن موارد را به عنوان دانسته های قبلی خود به یاد آورند.
شنیدن صداها نیز برای او قابل درک است و او می تواند آنها را از هم تشخیص دهد . تصویر و نامی که در ذهن کودک ایجاد شده است حاصل تلاش دو حس دیدن و شنیدن است و هر چه بیشتر در معرض این دیدن ها و شنیدن ها قرار بگیرد میزان این تصاویر و صداها در ذهن بیشتر می شود و دایره درک کودک بالا و بالاتر می رود. بطوریکه با گفتن نام آن شئ کودک به آن اشاره می کند .زمانی که تصاویر در کنار کلمات قرار گرفته باشند و نام آن شنیده شده باشد ، کودک نوشتار کلمات را مانند تصویر آن حفظ کرده است بنابرین بازیابی آن کار بسیار راحتی خواهد بود.

وقتی نام یک شئ شنیده می شود تصویری در ذهن کودک ساخته می شود تصویری از شئ و تصویری از نام شئ میتوان نتیجه گرفت کودک به توانمندی تشخیص یک کلمه در متن رسیده است . چون او قادر به بازیابی دو تصویر همزمان است تصاویر ذهنی که او قبلا در کنار هم به خاطر سپرده است.

راهنمای والدین

راهنمای والدین

کارتهای تصویر ذهنی باما اصولا بر اساس آموزش ناخودآگاه طراحی شده اند ویژگی این روش این است که همواره در برابر چشمان کنجکاو کودک بوده و ارتباط برقرار میشود . این کارتها را می توانید در قسمت های مختلف خانه به صورت هدفمند نصب کنید .
ترجیحا از کارتهای ساده تر شرو ع کنید کارتهای یک بخشی مثل آب ، نان ، لب . در مورد کودکان 2 تا 3 ساله بیشتر از طبقه بندی اندامها ، خوردنی ها و اشیاء استفاده کنید و طبقه بندی های دیگر را از کلمات یک بخشی انتخاب نمایید . پس از مدتی در هنگام آموزش گاهی از او سئوال کنید . این چیه ؟ و پس از مکثی کوتاه نام آن را بگویید.

راهنمای استفاده از بسته آموزشی باما

راهنمای استفاده از بسته آموزشی باما

در کنار کارتها شما می توانید از فایل های صوتی تلفظ کلمات نیز استفاده کنید . بدین صورت که کودک را در معرض شنیدن بگذارید  . پخش این فایل های صوتی در خانه میتواند تحریک شنیداری کرده و به درک بهتر و تلفظ صحیح کمک میکند . مهم نیست که کودک گوش میکند یا نه اگر مشغول بازی کردن یا غذاخوردن یا هر کار دیگری است صداها در ناخودآگاه وی تکرار میشوند . بگذارید این صداها در محیط خانه پخش شود . کودک تمام این صداها را مانند صداهای دیگر می شنود و جایگاهی هم برای این اصوات در ذهن خود می سازد.